Kwaliteit en tevredenheid

Kwaliteit van zorg.
JIPP vindt kwaliteit van zorg erg belangrijk. Wij vinden dat onze cliënten recht hebben op de meest passende zorg voor hun klacht: precies goed; niet te zwaar en niet te licht, niet te lang en niet te kort. JIPP werk daarom met de zorgstandaarden in de GGZ. JIPP vindt het belangrijk om een behandeling op maat te geven. Daarom gaan we met u het gesprek aan over de verschillende mogelijkheden om zo samen tot een beslissing te komen. Dat we daarvoor maatwerk moeten leveren en niet kunnen volstaan met standaard antwoorden en protocollen is geen probleem. JIPP is bereid hiervoor buiten de geëigende paden te treden.

JIPP hoort graag van cliënten zelf wat ze vinden van hun behandeling en de gang van zaken op de praktijk. Daarnaast meten we de tevredenheid ook met daarvoor ontworpen instrumenten.

Behandeleffecten en tevredenheidsmeting
Binnen de volwassenzorg ligt er een verplichting vanuit de zorgverzekeraar om de behandeleffecten en tevredenheid van de cliënten te meten (het zogenaamde routine outcome monitoring). JIPP werkt hiervoor samen met Telepsy. Tijdens het intakegesprek wordt uw toestemming gevraagd voor het toesturen van twee vragenlijsten; na de intake en na de afsluiting van de behandeling. U ontvangt deze per e-mail en kunt daarin aangeven hoe tevreden u bent over de praktijk en de behandelaar. Dit alles gebeurd anoniem en de gegevens worden door de zorgverzekeraar alleen gebruikt ten behoeve van statistieken.

JIPP vindt een objectieve maat voor de kwaliteit die zij biedt belangrijk, omdat dit inzicht geeft in wat goed gaat en wat beter kan of moet. De (anonieme) uitkomsten over de klanttevredenheid worden gebruikt om de zorg voor cliënten te optimaliseren. Daarnaast kunt u ten alle tijden uw mening geven over de praktijk of verbeterpunten aangeven.

De resultaten zijn gemeten middels de CQI-GGZ-VZ-AMB  bij cliënten waarvan de behandeling in 2020 zijn afgesloten.

Schaalscore

Bejegening door behandelaar

4,8 max score 5

Samen beslissen

3,7 max score 5

Uitvoering behandeling

4,6 max score 5

Algemeen rapportcijfer

7,8 max score 10

Onze cliënten geven ons een ruim voldoende rapportcijfer. JIPP is voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit. Dit doen wij enerzijds door het navragen van de klanttevredenheid via ROM/CQI, door cliënten actief te stimuleren hun opmerkingen kenbaar te maken via hun behandelaar of schriftelijk en door het verbeteren van de informatie naar cliënten en verwijzers.

JIPP heeft voor de implementatie van verbeterpunten en het evalueren van genomen maatregelen een kwaliteitsmedewerker aangesteld. Zij zal ook betrokken zijn bij de ISO-certificering welke JIPP in 2020 gaat starten In de komende periode werken wij aan betere informatievertrekking aan cliënten en verwijzers over hoe JIPP werkt en wat zij te bieden heeft. De eerste aanzet hiervoor is deze nieuwe website.

Keurmerk Basis GGZ 2020

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGroepspraktijk JIPP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Stel uw vraag